Les forces de seguretat de l’Estat s’acarnissen amb els més desprotegits mentre els mitjans els aplaudeixen

La Policia Nacional de l’Estat Espanyol té com un dels seus lemes: “Servir i Protegir”. Ningú pot posar en dubte aquest lema ja que amb els seus actes demostren dia…

La Policia Nacional de l’Estat Espanyol té com un dels seus lemes: “Servir i Protegir”. Ningú pot posar en dubte aquest lema ja que amb els seus actes demostren dia a dia que és cert: serveixen als feixistes i protegeixen el compliment de les lleis injustes fetes pels burgesos. Les forces de l’ordre a Catalunya no han demostrat ser menys que els seus companys a nivell estatal. “La nostra policia” o “La policia del Poble” és una de les més preparades i millor equipades per a reprimir i exercir violència.

Pel que fa a les policies municipals, és clar que calcen del mateix peu. Dos policies municipals de La Bisbal d’Empordà (Girona) van agredir dissabte passat a un menor d’edat pistoles en mà. Segons el noi, el van parar en el portal de la seva casa i van demanar-li la documentación, cosa a la que ell es va negar ja que considerava desproporcionada i racista aquesta actuació dels policies.

Durant aquests dies de confinament, els mitjans de manipulació del capital posen gran esforç en netejar la imatge de les forces de seguretat de l’Estat, fins i tot els retraten com si fossin herois pel seu treball, arribant a posar-los al mateix nivell que els professionals de la sanitat. Davant d’això, ens preguntem, realment hem d’agrair als policies aquesta tasca? Impossible! Qui conegui l’essència natural de les forces repressores de tot l’Estat espanyol sabrà que l’abús de poder per part de la policia des del dia 13 de març està augmentant, i als pocs dies podíem observar vídeos d’abús policial a ciutadans que suposadament es saltaven el confinament.

La violència es serveix de punta a punta de tot l’Estat. Per descomptat que hi haurà gent saltant-se el confinament sense excusa, però en absolut poden ser justificades tals reaccions feixistes de perfil psicòpata. S’ha constatat un gran nombre de casos de violència cap a persones migrants, les quals són de la part de la classe obrera més afectades pel coronavirus ja que, en molts casos, la seva situació els impossibilita treballar o en cas que treballin, ho fan de manera il·legal. Abans que arribés l’actual crisi, molts ja havien d’aconseguir treball de la manera que fos. Així és la dura condemna que han de suportar molts obrers migrants que han de fer hores i hores sense cap mena de garantia durant tots els dies per a menjar, com els manters o ferrovellers entre d’altres.

A Barcelona s’ha arribat a multar a una xarxa de solidaritat que repartia menjar per a migrants, La Xarxa de Cures Antiracistes. Fins i tot tenint el menjar visible i el “certificat autorresponsable de desplaçament de la Generalitat” van ser sancionats pels Guàrdia Urbana el 31 de març. Després d’això, el dia 9 van ser novament sancionats malgrat la seva tasca vital per a moltes persones en situació de risc.

Fora de Catalunya també vam veure actuacions del mateix caràcter. A Euskadi, concretament a Bilbo el 29 de març, l’Ertzaintza va agredir a una persona amb discapacitat. L’origen d’aquesta confrontació es trobava en el perfil racial de la persona. Als pocs minuts, la mare de la víctima va sortir en la seva ajuda i aquesta va ser brutalment colpejada fins al desmai. Els veïns, des del seu balcó, van ser testimonis del succeït i van gravar l’escena. Posteriorment, els autors del vídeo, que es va viralitzar a les poques hores, també van ser denunciats per la mateixa Ertzaintza a les dues setmanes.

Malgrat tots aquests successos, no ha estat fins al 18 d’abril quan s’ha suspès de sou i de feina als dos policies de la localitat de la Bisbal de L’Empordà citats anteriorment. En aquesta ocasió, es va viralitzar un altre vídeo en la qual es pot veure als dos agents armats, un d’ells amb una pistola elèctrica, agredint a dos menors. Aquest mateix policia va propinar una puntada a la cara a un dels menors. Com és lògic, la mare d’aquest va sortir a protegir al seu fill davant tan lamentable i bàrbara actuació feixista. L’altre policia, va treure una pistola i va apuntar directament a la cara de la mare. I encara hi ha qui es dóna copets a l’esquena per haver suspès als dos agents, quan és lògic i hauria de ser el normal que es desarmi a dos psicòpates racistes i se’ls retiri la seva autoritat. Que la normalitat es llegeixi com una victòria, diu molt de com de malalta està la societat capitalista en la qual vivim.

Després d’aquests casos, se suposa que hem l’aplaudida tasca de les forces de seguretat, aquesta tasca romantitzada pels mitjans de manipulació i per aquells treballadors més endarrerits i reaccionaris. No obstant això, els comunistes hem d’anomenar a les coses pel seu nom i reconèixer que la policia tan sols és l’instrument per a controlar i atemorir a la classe obrera i la resta de classes populars. Aquest és la seva comesa i la seva naturalesa i no pot ser canviada. En una societat capitalista en la qual tenim opressors i oprimits, la policia respon als interessos dels opressors. Per aquest motiu les forces de seguretat i ordre sempre vigilen i ataquen als més humils, a la classe treballadora i els elements més indefensos dins d’aquesta. Mentrestant, les classes privilegiades, la burgesia, gaudeixen dels seus privilegis materials i d’impunitat.

Per a mantenir aquest ordre, tenen a les forces de repressió, també anomenades Forces de l’Ordre, que és la part de l’Estat que s’encarrega de mantenir l’ordre de la burgesia mitjançant el monopoli de la violència. Aquest aparell repressor, igual que la resta d’institucions burgeses, estan plagades  de corrupció. Les multes i sancions són només un joc, un negoci més de l’Estat que s’encarrega de normalitzar i legitimar el saqueig i la violència en contra la majoria, contra la classe obrera.

D’altra banda, existeixen suposats “comunistes” que cauen en aquesta romanització, al·legant que: “els policies també són classe obrera” caient en un discurs obertament antileninista. El fet que algú sigui de classe obrera no justifica en absolut una conducta contrària als seus interessos de classe. Molts són els obrers que defensaven i defensen el feixisme i que el dia de demà lluitaran en contra de la revolució socialista. A aquests elements cal tractar-los com l’escòria anti obrera que són, per més que el seu lloc en les relacions de producció sigui la d’explotats, la seva consciència és la de lacais del Capital.

Hem de ser conscients que sota el capitalisme, en la dictadura del capital, amb un Estat burgès que és instrument d’opressió de la burgesia, és impossible que un policia fidel al seu Cos respongui als nostres interessos de classe. Només nosaltres mateixos, els treballadors units i organitzats, ens podrem protegir. Per això és necessari una autentica força que garanteixi els interessos dels treballadors i que els arrossegui cap a la nostra causa, la legítima causa de l’emancipació de la classe obrera.

Nosaltres els treballadors lluitem als carrers pels nostres drets i per les necessitats vitals que ens neguen. Els capitalistes que ostenten el poder no dubtaran en enviar als seus “servidors de l’ordre” per a fer-nos callar a base de cops. Per aquest motiu les forces de seguretat de l’Estat no poden ser objecte d’aplaudiment o agraïment per part de la classe obrera, ha de conèixer-se la seva essència i saber que una autentica policia pot guanyar-se el nostre respecte i admiració si aquesta trepitja terra socialista, si es troba en un Estat en què els treballadors han conquistat el poder. El capitalisme és violència, masclisme, racisme, homofòbia, xovinisme i pobresa. El socialisme és dignitat, és justícia i igualtat. L’única sortida passa per unir totes les lluites en el Front Únic del Poble, ja que per diverses que puguin ser totes aquestes, els seus problemes emanen tots ells de la mateixa font responsable: el capitalisme vell i ferit de mort que únicament pot oferir i sostenir-se mitjançant violència.

 

Acabem amb l’Estat feixista violent i racista!

Pel Front Únic del Poble!

Socialisme o barbàrie!

 

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

 

 

Las fuerzas de seguridad del Estado se ceban con los más desprotegidos mientras los medios les aplauden

 

La Policía Nacional del Estado español tiene como uno de sus lemas: “Servir y Proteger”. Nadie puede poner en duda dicho lema ya que con sus actos demuestran día a día que es cierto: sirven a los fascistas y protegen el cumplimiento de las leyes injustas hechas por los burgueses. Las fuerzas del orden en Catalunya no han demostrado ser menos que sus compañeros a nivel estatal. “La nostra policía” o “La policía del Poble” es una de las más preparadas y mejor equipadas para reprimir y ejercer violencia.

En cuanto a las policías municipales, está claro que calzan del mismo pie. Dos policías municipales de La Bisbal d’Empordà (Girona) agredieron el pasado sábado a un menor de edad pistolas en mano. Según el chico, le pararon en el portal de su casa y le pidieron la documentación a lo que él se negó ya que consideraba desproporcionada y racista dicha actuación de los policías.

Durante estos días de confinamiento, los medios de manipulación del capital ponen gran esfuerzo en limpiar la imagen de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso los retratan como si fuesen héroes por su trabajo, llegando a ponerlos al mismo nivel que los profesionales de la sanidad. Ante esto, nos preguntamos, ¿acaso debemos agradecer a los policías tal labor? ¡Imposible! Quien conozca la esencia natural de las fuerzas represoras de todo el Estado español sabrá que el abuso de poder por parte de la policía desde el día 13 de marzo está aumentando, y a los pocos días podíamos observar videos de abuso policial a ciudadanos que supuestamente se saltaban el confinamiento.

La violencia se sirve a lo largo y ancho de todo el Estado. Por supuesto que habrá gente saltándose el confinamiento sin excusa, pero en absoluto pueden ser justificadas tales reacciones fascistas de perfil psicópata. Se han constatado un gran número de casos de violencia hacia personas migrantes, las cuales son de la parte de la clase obrera más afectadas por el coronavirus ya que, en muchos casos, su situación les imposibilita trabajar o en caso de que trabajen, lo hacen de forma ilegal. Antes de que llegara la actual crisis, muchos ya tenían que conseguir trabajo de la manera que fuera. Así es la dura condena que tienen que soportar muchos obreros migrantes que tienen que hacer horas y horas sin ningún tipo de garantía durante todos los días para comer, como los manteros o chatarreros entre otros.

En Barcelona se ha llegado a multar a una red de solidaridad que repartía comida para migrantes, La Red de Cuidados Antirracistas. Aun teniendo la comida visible y el “certificado autorresponsable de desplazamiento de la Generalitat” fueron sancionados por la Guardia Urbana el 31 de marzo. Tras esto, el día 9 fueron nuevamente sancionados a pesar de su vital labor para muchas personas en situación de riesgo.

Fuera de Catalunya también vimos actuaciones del mismo carácter. En Euskadi, concretamente en Bilbao el 29 de marzo, la Ertzaintza agredió a una persona con discapacidad. El origen de dicha confrontación se encontraba en el perfil racial de la persona. A los pocos minutos, la madre de la víctima salió en su ayuda y esta fue brutalmente golpeada hasta el desmayo. Los vecinos, desde su balcón, fueron testigos de lo sucedido y grabaron la escena. Posteriormente, los autores del vídeo, que se viralizó a las pocas horas, también fueron denunciados por la propia Ertzaintza a las dos semanas.

A pesar de todos estos sucesos, no ha sido hasta el 18 de abril cuando sí se ha suspendido de empleo y sueldo a los dos policías de la localidad de La Bisbal de L’Empordà citados anteriormente. En esta ocasión, se viralizó otro vídeo en la que se puede ver a los dos agentes armados, uno de ellos con una pistola eléctrica, agrediendo a dos menores. Ese mismo policía propinó una patada en la cara a uno de los menores. Como es lógico, la madre de éste salió a proteger a su hijo ante tan lamentable y bárbara actuación fascista. El otro policía, sacó una pistola y apuntó directamente a la cara de la madre. Y aún hay quien se da golpecitos en la espalda por haber suspendido a los dos agentes, cuando es lógico y debería ser lo normal que se desarme a dos psicópatas racistas y se les retire su autoridad. Que la normalidad se vea como un logro, dice mucho de lo enferma que está la sociedad capitalista en la que vivimos.

Tras estos casos, se supone que tenemos la aplaudida labor de las fuerzas de seguridad, esa labor romantizada por los medios de manipulación y por aquellos trabajadores más atrasados y reaccionarios. Sin embargo, los comunistas debemos llamar a las cosas por su nombre y reconocer que la policía es tan solo el instrumento para controlar y atemorizar a la clase obrera y el resto de clases populares. Ése es su cometido y su naturaleza y no puede ser cambiada. En una sociedad capitalista en la que tenemos opresores y oprimidos, la policía responde a los intereses de los opresores. Por ese motivo las fuerzas de seguridad y orden siempre vigilan y atacan a los más humildes, a la clase trabajadora y los elementos más indefensos dentro de ésta. Mientras, las clases privilegiadas, la burguesía, disfrutan de sus privilegios materiales y de impunidad.

Para mantener ese orden, tienen a las fuerzas de represión, también llamadas Fuerzas del Orden, que es la parte del Estado que se encarga de mantener el orden de la burguesía mediante el monopolio de la violencia. Este aparato represor, al igual que otras instituciones burguesas, están plagadas de corrupción. Las multas y sanciones son sólo un juego, un negocio más del Estado que se encarga de normalizar y legitimar el saqueo y la violencia en contra de la mayoría, contra la clase obrera.

Por otro lado, existen supuestos “comunistas” que caen en esa romantización, alegando que: “los policías también son clase obrera” cayendo en un discurso abiertamente antileninista. El hecho de que alguien sea de clase obrera no justifica en absoluto una conducta contraria a sus intereses de clase. Muchos son los obreros que defendían y defienden el fascismo y que el día de mañana lucharán en contra de la revolución socialista. A esos hay que tratarlos como la escoria anti obrera que son, por más que su lugar en las relaciones de producción sea la de explotados, su conciencia es la de lacayos del Capital.

Debemos ser conscientes de que bajo el capitalismo, en la dictadura del capital, con un Estado burgués que es instrumento de opresión de la burguesía, es imposible que un policía fiel a su Cuerpo responda a nuestros intereses de clase. Solamente nosotros mismos, los trabajadores unidos y organizados, nos podremos proteger. Por eso es necesario una autentica fuerza que garantice los intereses de los trabajadores y que arrastre hacia nuestra causa, la legítima causa de la emancipación de la clase obrera.

Nosotros los trabajadores luchamos en las calles por nuestros derechos y por las necesidades vitales que nos niegan. Los capitalistas que ostentan el poder no dudarán en enviar a sus “servidores del orden” para acallarnos a base de golpes. Por ese motivo las fuerzas de seguridad del Estado no pueden ser objeto de aplauso o agradecimiento por parte de la clase obrera, ha de conocerse su esencia y saber que una autentica policía puede ganarse nuestro respeto y admiración si esta pisa suelo socialista, si se encuentra en un Estado en que los trabajadores han conquistado el poder. El capitalismo es violencia, machismo, racismo, homofobia, chovinismo y pobreza. El socialismo es dignidad, es justicia e igualdad. La única salida pasa por unir todas las luchas en el Frente Único del Pueblo, ya que por diversas que puedan ser todas estas, sus problemas emanan todos ellos de la misma fuente responsable: el capitalismo viejo y herido de muerte que únicamente puede ofrecer y sostenerse mediante violencia.

 

¡Acabemos con el Estado fascista violento y racista!

¡Por el Frente Único del Pueblo!

¡Socialismo o barbarie!

 

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *