UGT presenta un ERTO a Catalunya i es comporta com el que és: una empresa més

La setmana passada UGT anunciava a la seva plantilla de Catalunya que portarien a terme un ERTO per causes productives però, Què produeix UGT excepte traïcions a la classe obrera?…

La setmana passada UGT anunciava a la seva plantilla de Catalunya que portarien a terme un ERTO per causes productives però, Què produeix UGT excepte traïcions a la classe obrera?  I de fet ara amb tant ERTE, els quals negocien malgrat no tenir representació en les empreses gràcies a les prebendes que els confereix l’Estat burgès, amb el que estan perpetrant – produint – més traïció que mai amb el que encara s’entén menys aquest fal·laç argument donat per l’Empresa UGT. El comitè d’empresa i la Direcció – tots dos UGT – ja s’han reunit en diverses ocasions per pactar i arribar a un acord i, de moment, no s’ha fet públic la quantitat de treballadors als quals afectarà. Diversos mitjans de comunicació han intentat esbrinar-ho posant-se en contacte amb l’organització, però no han obtingut resposta.

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha declarat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que l’activitat del sindicat ha disminuït i que han d’adaptar l’estructura a la nova situació de pandèmia. També ha declarat que l’afectació i durada del ERTO encara està per definir, però que haurà de ser gradual per mantenir la capacitat de resposta si la crisi remet. Queda clar que UGT es comporta i segueix la lògica de qualsevol altra empresa.

UGT passa a engrossir la llista de les gairebé 90.000 empreses que fins al moment han dut a terme un ERTO a Catalunya i que ja afecta a gairebé 660.000 treballadors. I és que UGT és una empresa més que, d’altra banda, es nodreix dels nostres impostos; dels impostos dels quals  no només no som d’UGT sinó que veiem en aquesta empresa una autèntica maquinària de trair a la classe obrera. Només per part del Departament de Treball, Afers Socials i Families de la Generalitat, en 2018, UGT va rebre 1.247.333,87 euros en subvencions (sense comptar subvencions de la resta de conselleries, consells comarcals, diputacions i ajuntaments).

CCOO i UGT són corporacions de l’Estat que tenen l’objectiu de pal·liar els conflictes que neixen en el si de les relacions de producció capitalistes i fallar en favor de la seva classe, els capitalistes, els empresaris. Ja no sols demanen al Govern que faciliti els ERTOs i els signin en altres empreses, en els quals fins i tot no tenen representació, sinó que fins i tot els aplica entre les seves files. Com una empresa, amb la seva directiva i la seva estructura basada en la lògica capitalista, pot alçar-se com a defensora dels drets dels treballadors? És tan absurd com si una multinacional o la mateixa CEOE es fessin dir “sindicats” i diguessin lluitar per la classe obrera. Ningú els creuria. Doncs això és el que ha de fer la classe obrera, no creure en les podrides i corrompudes estructures de CCOO i UGT, que són instruments de l’Estat capitalista per a sacrificar als treballadors, per a subordinar-los als interessos de la patronal.

Des del Partit Comunista Obrer de Catalunya fem una crida a que els treballadors que encara queden a CCOO i UGT abandonin aquests sindicats verticals i podrits. Així mateix, fem una crida als treballadors i treballadores a enfortir les files del sindicalisme de classe, el sindicalisme independent de l’Estat burgès. Per això fem una crida a aquests a enfortir els sindicats afiliats a la Federació Sindical Mundial (FSM) i alhora fem una crida a aquests mateixos sindicats perquè siguin conscients del moment històric i facin passos cap a la unitat orgànica dels diferents sindicats de la FSM per a conformar una gran central sindical referent del sindicalisme de classe i combatiu que serveixi per a escombrar als oportunistes i traïdors als obrers del panorama sindical en l’Estat espanyol.

 

A baix els sindicats podrits de la Patronal i el seu Estat!

Per un sindicalisme de classe i unitari, enforteix els sindicats de la FSM!

Per la unitat de tot el sindicalisme de classe i combatiu entorn la FSM!

 

Barcelona, 29 d’abril de 2020

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

 

 

UGT presenta un ERTE en Catalunya y se comporta como lo que es: una empresa más

 

La semana pasada UGT anunciaba a su plantilla de Catalunya que llevarían a cabo un ERTE por causas productivas ¿Qué produce UGT salvo traiciones a la clase obrera? De hecho ahora con tanto ERTE, los cuales negocian a pesar de no tener representación en las empresas gracias a las prebendas que les confiere el Estado burgués, con lo que están perpetrando – produciendo – más traición que nunca con lo que todavía se entiende menos ese falaz argumento dado por la Empresa UGT. El comité de empresa y la Dirección – ambos UGT – ya se han reunido en varias ocasiones para pactar y llegar un acuerdo y, de momento, no se ha hecho público la cantidad de trabajadores a los que afectará. Varios medios de comunicación han intentado averiguarlo poniéndose en contacto con la organización, pero no han obtenido respuesta.

El secretario general de la UGT en Catalunya, Camil Ros, ha declarado a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que la actividad del sindicato ha disminuido y que deben adaptar la estructura a la nueva situación de pandemia. También ha declarado que la afectación y duración del ERTE aún está por definir, pero que tendrá que ser gradual para mantener la capacidad de respuesta si la crisis remite. Queda claro que UGT se comporta y sigue la lógica de cualquier otra empresa.

UGT pasa a engrosar la lista de las casi 90.000 empresas que hasta el momento han llevado a cabo un ERTE en Catalunya y que ya afecta a casi 660.000 trabajadores. Y es que UGT es una empresa más que, encima, se nutre de nuestros impuestos; de los impuestos de los que no sólo no somos de UGT sino que vemos en esa empresa una auténtica maquinaria de traicionar a la clase obrera. Solo por parte del Departament de Treball, Afers Socials i Families de la Generalitat, en 2018, UGT recibió 1.247.333,87 euros en subvenciones (sin contar subvenciones del resto de consejerías, consejos comarcales, diputaciones y ayuntamientos).

CCOO y UGT son corporaciones del Estado que tienen el objetivo de paliar los conflictos que nacen en el seno de las relaciones de producción capitalistas y fallar en favor de su clase, los capitalistas, los empresarios. Ya no solo piden al Gobierno que facilite los ERTEs y los firmen en otras empresas, en los que incluso no tienen representación, sino que incluso los aplica entre sus filas. ¿Cómo una empresa, con su directiva y su estructura basada en la lógica capitalista, puede alzarse como defensora de los derechos de los trabajadores? Es tan absurdo como si una multinacional o la misma CEOE se hicieran llamar “sindicatos” y dijeran luchar por la clase obrera. Nadie los creería. Pues eso es lo que tiene que hacer la clase obrera, no creer en las podridas y corrompidas estructuras de CCOO y UGT, que son instrumentos del Estado capitalista para sacrificar a los trabajadores, para subordinarlos a los intereses de la patronal.

Desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya hacemos un llamamiento a los trabajadores que aún quedan en CCOO y UGT a que abandonen dichos sindicatos verticales y podridos. Asimismo, hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a fortalecer las filas del sindicalismo de clase, el sindicalismo independiente del Estado burgués. Por ello hacemos un llamamiento a éstos a fortalecer los sindicatos afiliados a la Federación Sindical Mundial (FSM) y a la vez hacemos un llamamiento éstos mismos sindicatos para que sean conscientes del momento histórico y den pasos hacia la unidad orgánica de los diferentes sindicatos de la FSM para conformar una gran central sindical referente del sindicalismo de clase y combativo que sirva para barrer a los oportunistas y traidores a los obreros del panorama sindical en el Estado español.

 

¡Abajo los sindicatos podridos de la Patronal y su Estado!

¡Por un sindicalismo de clase y unitario, fortalece los sindicatos de la FSM!

¡Por la unidad de todo el sindicalismo de clase y combativo en torno a la FSM!

 

Barcelona, 29 de abril de 2020

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *