Catalunya crema, tots a la vaga general del 18 d’octubre

Catalunya
 
El passat dilluns 14 de octubre vam conèixer la vergonyosa sentència contra els líders independentistes, que resulta en penes que van des dels 9 fins als 13 anys de presó per sedició i malversació. Uns dies abans, a més, va sortir a la llum la revisió de la sentència dels joves d’Altsasu, que malgrat que el tribunal va reconèixer que no va existir ni terrorisme ni delictes d’odi, les condemnes continuen oscil·lant entre els 2 i els 9 anys de presó. L’estat burgès, doncs, ha demostrat la falsedat de la seva llibertat i la seva suposada democràcia.

Davant d’aquesta repressió explícita, el nostre poble s’ha llançat massivament als carrers per demostrar el seu rebuig, bloquejant durant hores carreteres, carrers i fins i tot el propi aeroport del Prat (en aquest últim, un jove de 22 anys va perdre un ull a causa de les ferides provocades per un projectil de FOAM). Enfront d’ells es troben els Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i altres cossos de repressió de l’Estat, comandats tant pel Govern espanyol com per la Generalitat. Encara amb tot el risc que això comporta, el poble de Catalunya no s’ha fet enrere i els dies posteriors ha tornat a prendre els carrers demostrant tothom l’exemple a seguir.

Essent en les antípodes del nacionalisme per ser ideologia burgesa, el nostre internacionalisme proletari i el dret democràtic que les nacions tenen a l’autodeterminació, unida a la justa reacció del poble davant l’atac de l’Estat als drets dels catalans i dels treballadors de tot l’estat, considerem que aquesta acció del nostre poble, i la seva lluita, és justa i que la violència exercida pels reaccionaris del Govern espanyol i de la Generalitat demostren amb claredat que el poble treballador del nostre país, fart de tot tipus d’engany i traïció, ha de trencar amb la burgesia i erigir-se com a força dirigent en la consecució de la plenitut dels drets democràtics del poble que passen, per aquest ordre, per la conquesta del socialisme per a què es reconeguin plenament els drets de nacionals de Catalunya.

El proper divendres 18 d’octubre s’ha convocat una vaga general. Des del Partit Comunista Obrer de Catalunya la recolzem i cridem a participar a tot el poble , però no només per reivindicar la injustícia que representen les sentències, sinó també per cada gram de llibertat que durant els últims anys ens han anat retallant, cada centímetre de sòl perdut davant les empreses en el camp dels drets laborals i socials, drets venuts per la corruptela de burgesos reaccionaris al comandament d’aquest país.

Tots aquests símptomes pertanyen a una malaltia més gran, una malaltia que porta massa temps xuclant-nos la sang i enriquint-se a costa de la nostra suor. Aquesta malaltia és el capitalisme monopolista regnant representat a l’Estat feixista espanyol.

Aquest divendres a la vaga general lluitem totes les classes populars contra aquesta malaltia. Que la lluita a Catalunya sigui l’espurna que de impulsi a la resta de l’estat espanyol a alçar-se! Si la classe obrera s’uneix, serà imparable.

 

Llibertat presos polítics!
Visca la lluita de la classe obrera!
Socialisme o Barbàrie!

Barcelona, 16 d’octubre de 2019

COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

Catalunya arde, todos a la huelga general del 18 de octubre

 

El pasado lunes 14 de octubre conocimos la vergonzosa sentencia contra los líderes independentistas, que resulta en penas que van desde los 9 hasta los 13 años de cárcel por sedición y malversación. Unos días antes, además, salió a la luz la revisión de la sentencia de los jóvenes de Altsasu que, pese a que el tribunal concedió a la defensa que no existió ni terrorismo ni delitos de odio, las condenas continúan oscilando entre los 2 y 9 años de cárcel. El estado burgués, pues, ha demostrado la falsedad de su libertad y su supuesta democracia.

Ante esta represión explícita, el pueblo catalán se ha lanzado masivamente a las calles para demostrar su total desacuerdo, bloqueando durante horas carreteras, calles e incluso el propio aeropuerto del Prat (en este último, un joven de 22 años perdió un ojo debido a las heridas provocadas por un proyectil de FOAM). Frente a ellos se encuentran los Mossos d´Esquadra, Policía Nacional y demás cuerpos de represión del Estado, comandados tanto por el Gobierno español como por la Generalitat. Aún con todo el riesgo que ello conlleva, el pueblo catalán no se ha echado para atrás y los días posteriores ha vuelto a tomar las calles demostrando a bastantes personas el ejemplo a seguir.

Estando en las antípodas del nacionalismo por ser ideología burguesa, nuestro internacionalismo proletario y el derecho democrático que las naciones tienen a la autodeterminación, unidos a la justa reacción del pueblo catalán ante el ataque del Estado a los derechos del pueblo catalán y de los trabajadores de todo el estado, consideramos que esta acción del pueblo catalán y su lucha, es justa, y que la violencia ejercida por los reaccionarios del Gobierno y de la Generalitat demuestran con claridad que el pueblo trabajador de nuestro país, harto de todo tipo de engaño y traición, debe romper con la burguesía y erigirse como fuerza dirigente en la consecución de los derechos democráticos del pueblo, que pasan, por este orden, por la conquista del socialismo para que se reconozcan plenamente los derechos de la nación catalana.

El próximo viernes 18 de octubre se ha convocado una huelga general. Desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya la apoyamos y llamamos a participar a todo el pueblo catalán e incluso al resto del Estado, pero no solo para reivindicar la injusticia que representan las sentencias, sino también por cada gramo de libertad que durante los últimos años nos han ido recortando, cada centímetro de suelo perdido ante las empresas en el campo de los derechos laborales y sociales, derechos vendidos por la corruptela de burgueses reaccionarios al mando de este país.

Todos estos síntomas pertenecen a una enfermedad mayor, una enfermedad que lleva demasiado tiempo sorbiéndonos la sangre y enriqueciéndose a costa de nuestro sudor. Esa enfermedad es el capitalismo reinante representado en el Estado fascista español.

Este viernes en la huelga general luchemos todas las clases populares contra esta enfermedad. ¡Que la lucha en Catalunya sea la chispa que de impulso al resto del país a alzarse! Si la clase obrera se une, será imparable.

 

¡Libertad presos políticos!
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Socialismo o Barbarie!

Barcelona, 16 de octubre de 2019

COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *