Ford Almussafes, En peus!

Novament els treballadors de Ford es veuen abocats a un expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO), però en aquesta ocasió, no afecta a una part, sinó a la totalitat de la plantilla. El passat mes de març ha batut rècords de desocupació a València i al conjunt de l’Estat, les grans companyies com Ford han aplicat ERTOs justificats per “força major”.

Des del Comitè Executiu del Partit Comunista Obrer Espanyol ja es va avisar al conjunt de la classe treballadora que la irrupció del Coronavirus sols ha vingut per a exacerbar la crisi econòmica que era palpable i que es feia present a totes les potències mundials. Aquest fet no es diferent a València.

Ja a l’inici de març avisàvem als treballadors de Ford Almussafes sobre la perillosa situació cap a la qual avançaven. Hui tornem a reivindicar la necessitat imperant de mobilitzar-se, de solidaritzar-se i de lluitar contra l’expedient de regulació de l’ocupació (ERO) de 410 llocs de treball que proposa la direcció de Ford. Aquesta situació, ja crítica a l’inici de març, es fa més greu amb la crisi del COVID-19 a causa de l’ERTO que afecta als 7.400 treballadors de Ford. Aquest fet ens deixa una situació clara: l’ERO per a 410 treballadors que ja es plantejava s’engrossirà, però a més, la prolongació i administració d’aquest ERTO suposarà una lenta tortura de dessagnament per als treballadors de Ford Almussafes.

L’ERTO referent al COVID-19 està plantejat per a 180 dies, és a dir, 6 mesos. Tant la direcció de la Ford com UGT i CCOO –sempre en consonància i servitud– han afirmat que la tornada serà progressiva, amb un increment parcial dels treballadors. Aquesta actitud ens dona pistes de per on aniran les mesures. Donada aquesta situació, i la normativa del govern que no permet acomiadar a un treballador afectat per l’ERTO fins passats 6 mesos de la seua reincorporació, Ford donarà el dia 27 l’eixida a la tornada d’una part de la plantilla, una volta passats eixos 6 primers mesos i, amb la reincorporació progressiva de la resta dels treballadors, començarem a veure les primeres víctimes de l’ERO fixat fins ara en 410 persones, però que sens dubte augmentarà les seves xifres en els pròxims mesos.

De cara a aquesta situació, UGT ja ha afirmat que seran moments complicats i que hauran de fer esforços per tal d’evitar agreujar la situació. Aquestes paraules, juntament amb les pronunciades en un vídeo per Carlos Faubel, Secretari General de UGT-Ford, davant de l’ERO de 410 persones ens demostren que els treballadors de Ford no estan en bones mans amb els seus actuals representants sindicals. És marca pròpia dels sindicats grocs i oportunistes la verborrea buida de contingut i informació, que és el que podem observar en les comunicacions de UGT a la plantilla de Ford. No suficient amb no donar cap tipus d’informació, abandera com a exemple a seguir l’ERO de 2009 realitzat a Ford: una catàstrofe per als treballadors.

Mitjançant l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors sobre drets d’informació i consulta, permet als sindicats, mitjançant el Comitè d’Empresa, tenir accés als comptes de l’empresa i a ser informats sobre la situació general del sector econòmic al qual pertany la seua empresa. És UGT cega? No veu la situació de la planta? No veu vindre les mesures evidents de Ford Almussafes? Ja s’ha anunciat que, per a l’any 2022, la part de Ford Almussafes que fabrica els motors Ecoboost passarà a fabricar-se als Estats Units. No és evident que amb una irrisòria inversió de 42 milions per a la rama elèctrica no seran suficients, ni remotament, per a cobrir el buit a la càrrega de treball que deixaran els motors Ecoboost? Veient la situació podem afirmar dues coses: o bé, els sindicats són incapaços de veure el problema que vindrà; o bé, l’han vist però no volen parlar d’ell perquè faria perillar la seua situació hegemònica i privilegiada. I donat que aquests sindicats els formen “experts” en la matèria, és evident per quina opció hem de decantar-nos.

Els treballadors de Ford esteu en mans de l’enemic, tant al Comitè d’Empresa com al Govern del Botànic de Ximo Puig, que no dubta en cap moment a riure-li les gràcies a la direcció de l’empresa. És moment de deixar d’autocompadir-se amb les mentires del sindicalisme traïdor, és moment d’organitzar-se contra la direcció de Ford i les seues mesures antiobreres.

La Comunitat Valenciana acumula 56.678 ERTOs presentats per les empreses aprofitant-se de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ERTOs que afecten a 331.458 treballadors segons dades de la Direcció General de Treball depenent del Ministeri de Treball.

Els treballadors, inclosos els treballadors de FORD, no tenen cap altra eixida que l’organització i la unitat per a enfrontar-se contra el capitalisme i el seu Estat. A Ford, és clar que la COVID-19 és una gran justificació per a reestructurar la plantilla, sobretot en un període on la indústria de l’automòbil porta ja anys incrementant la precarietat i destruint llocs de treball. És hora que els treballadors no solament s’uneixin de manera independent de l’Estat, sinó que han de portar els conflictes que succeeixen en els centres de treball als barris obrers, al poble, perquè aquest tinga consciència del que esdevé; perquè el problema dels treballadors a les fàbriques també s’arrossega i afecta al barri, que es composa dels treballadors, empobrint-se tot el poble. És el moment d’ajuntar la lluita de les fàbriques amb les lluites dels barris i d’altres sectors del proletariat unint-les en una única lluita de classes contra la burgesia i el seu criminal sistema, el capitalisme, conformant el Front Únic del Poble.

L’Estat i el seu govern no resoldran els nostres problemes, els aguditzaran encara més. És una necessitat vital hui per al poble espanyol i els pobles del món trencar la cadena imperialista, trencar amb el capitalisme que ens ha instal·lat en el feixisme, que ens nega el present i el futur, que ens condemna a la mort i a la guerra imperialista. El capitalisme està mort: suposa un fre per al desenvolupament de la humanitat perquè la propietat privada sobre els mitjans de producció frena el desenvolupament de les forces productives, destruint no sols a l’ésser humà sinó també destruint l’ecosistema, la naturalesa, constituint el major risc per al manteniment de vida en el Planeta.

El moment és de lluita, de construir un poder popular dels treballadors i llauradors alternatiu a l’Estat que siga capaç d’obrir l’única alternativa que el poble espanyol té hui: acabar amb el capitalisme i construir el socialisme; acabar amb els privilegis d’una minoria criminal i explotadora i posar a la disposició dels treballadors i dels llauradors tots els mitjans de producció, això és, socialitzant la banca, socialitzant la terra duent a terme una reforma agrària que modernitze i desenvolupe la producció agrícola socialista i, com no, posant en mans del poble treballador totes les empreses a fi que aquest no sols desenvolupe la producció industrial sinó que el fruit d’aquesta producció, que li correspon, siga distribuït de manera justa i equitativa entre el poble que genera tota la riquesa a fi de satisfer els interessos i les necessitats del poble; i, no de satisfer els interessos crematístics d’una minoria explotadora i corrupta.

FORA EL GOVERN TRAÏDOR DEL POBLE!
PEL FRONT ÚNIC DEL POBLE!
TOT EL PODER PER ALS TREBALLADORS I ELS CAMPEROLS!
SOCIALISME O BARBÀRIE!
València, 16 d’abril de 2020

Comitè Regional del Partit Comunista Obrer Español a València

Ford Almussafes, ¡En pie!

Nuevamente los trabajadores de Ford se ven abocados a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), pero en esta ocasión, no afecta a una parte, sino a la totalidad de la plantilla. El pasado mes de marzo ha batido récords de desempleo en València y el conjunto del Estado, las grandes compañías como Ford han aplicado ERTEs justificados por “fuerza mayor”.

Desde el Comité Ejecutivo del Partido Comunista Obrero Español ya se avisó al conjunto de la clase trabajadora que la irrupción del Coronavirus solo ha venido para exacerbar la crisis económica que era palpable y se hacía presente en todas las potencias mundiales. Este hecho no es diferente en València.

Ya al inicio de marzo avisábamos a los trabajadores de Ford sobre la peligrosa situación hacia la que avanzábamos. Hoy volvemos a reivindicar la necesidad imperante de movilizarse, de solidarizarse y de luchar contra el expediente de regulación de empleo (ERE) de 410 puestos de trabajo que propone la dirección de Ford. Esta situación, ya crítica al comienzo de marzo, se hace más grave con la crisis del COVID-19 a causa del ERTE que afecta a los 7400 trabajadores de Ford. Este hecho nos deja una situación clara: el ERE para 410 trabajadores que ya se planteaba se engrosará, pero, además, la prolongación y administración de este ERTE supondrá una lenta tortura de desangramiento para los trabajadores de Ford Almussafes.

El ERTE referente al COVID-19 está planteado para 180 días, es decir, 6 meses. Tanto la dirección de la Ford como UGT y CCOO, siempre en consonancia y servidumbre, han afirmado que la vuelta será progresiva, con un incremento parcial de los trabajadores. Esta actitud nos da pistas de por dónde irán las medidas. Dada esta situación y la normativa del gobierno que no permite despedir a un trabajador afectado por el ERTE hasta pasados 6 meses de su reincorporación, Ford dará el día 27 la salida a la vuelta de una parte de la plantilla, una vez pasados los 6 primeros meses y con la reincorporación progresiva del resto de los trabajadores, comenzaremos a ver las primeras víctimas del ERE fijado hasta ahora en 410 personas, pero que sin duda aumentará sus cifras en los próximos meses.

De cara a esta situación, UGT ya ha afirmado que serán momentos complicados y que tendrán que hacer esfuerzos con tal de evitar empeorar la situación. Estas palabras, junto con las pronunciadas en un vídeo por Carlos Faubel, Secretario General de UGT-Ford, delante del ERE de 410 personas, nos muestran que los trabajadores de Ford no están en buenas manos con sus actuales representantes sindicales. Es marca propia de los sindicatos amarillos y oportunistas la verborrea vacía de contenido e información, que es lo que podemos observar en las comunicaciones de UGT a la plantilla de Ford. No suficiente con no dar ningún tipo de información, abandera como ejemplo a seguir el ERE de 2009 en Ford: una catástrofe para los trabajadores.

Mediante el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores sobre los derechos de información y consulta, permite a los sindicatos, a través del Comité de Empresa, tener acceso a las cuentas de la empresa y a ser informados sobre la situación general del sector económico al cual pertenece su empresa. ¿Está UGT ciega? ¿No ve la situación de la planta? ¿No ve venir las medidas evidentes de Ford Almussafes? Ya se ha anunciado que para el año 2022, la parte de Ford Almussafes que fabrica los motores Ecoboost pasará a fabricarse en Estados Unidos, ¿no es evidente que una irrisoria inversión de 42 millones para la rama eléctrica no será suficiente, ni remotamente, para cubrir el vacío en la carga de trabajo que dejarán los motores Ecoboost? Viendo esta situación podemos afirmar dos cosas; o bien, los sindicatos son incapaces de ver el problema que vendrá; o bien lo han visto pero no quiere hablar de él porque haría peligrar su situación hegemónica y privilegiada.

Los trabajadores de Ford están en manos del enemigo, tanto en el Comité de Empresa como en el Govern del Botànic de Ximo Puig, que no duda en ningún momento en reírle las gracias a la dirección de la empresa. Es momento de dejar de autocomplacerse con las mentiras del sindicalismo traidor, es momento de organizarse contra la dirección de Ford y sus medidas antiobreras.

La Comunidad Valenciana acumula 56.678 ERTEs presentados por las empresas aprovechando la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ERTEs que afectan a 331.458 trabajadores según datos de la Dirección General de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo.

Los trabajadores, incluidos los trabajadores de Ford, no tienen otra salida que la organización y la unidad para enfrentarse contra el capitalismo y su Estado. En Ford, está claro que el COVID-19 es una gran justificación para reestructurar la plantilla, sobre todo en un periodo donde la industria del automóvil lleva ya años incrementando la precariedad y destruyendo puestos de trabajo. Es hora de que los trabajadores no solamente se unan de manera independiente del Estado, sino que tienen que llevar los conflictos que suceden en los centros de trabajo a los barrios obreros, al pueblo, para que éste tenga conciencia de lo que sucede; porque el problema de los trabajadores en las fábricas también se arrastra y afecta al barrio, que se compone de los trabajadores, empobreciendo a todo el pueblo. Es el momento de unir la lucha de las fábricas con las luchas de los barrios y otros sectores del proletariado uniéndolas en una única lucha de clases contra la burguesía y su sistema criminal, el capitalismo, formando el Frente Único del Pueblo.

El estado y su gobierno no resolverán nuestros problemas, los agudizarán más todavía. Es una necesidad vital hoy para el pueblo español y los pueblos del mundo romper la cadena imperialista, romper con el capitalismo que nos ha instalado en el fascismo, que nos niega el presente y el futuro, que nos condena a la muerte y a la guerra imperialista. El capitalismo está muerto: supone un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas, destruyendo no solo al ser humano, sino también destruyendo el ecosistema, la naturaleza, constituyendo el mayor riesgo para el mantenimiento de la vida en el Planeta.

El momento es de lucha, de construir pode popular de los trabajadores y campesinos alternativo al Estado que sea capaz de abrir la única alternativa que el pueblo español tiene hoy: acabar con el capitalismo y construir el socialismo; acabar con los privilegios de una minoría criminal y explotadora y poner a la disposición de los trabajadores y campesinos todos los medios de producción, eso es, socializando la banca, socializando la tierra llevando a cabo una reforma agraria que modernice y desarrolle la producción agrícola socialista y, como no, poniendo en manos del pueblo trabajador todas las empresas a fin de que este no solo desarrolle la producción industrial sino que el fruto de esta producción, que le corresponde, sea distribuido de manera justa y equitativa entre el pueblo que genera toda la riqueza a fin de satisfacer los intereses y necesidades del pueblo y no de satisfacer los intereses crematísticos de una minoría explotadora y corrupta.

¡FUERA EL GOBIERNO TRAIDOR DEL PUEBLO!
¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO!
¡TODO EL PODER PARA LOS TRABAJADORES Y LOS CAMPESINOS!
¡SOCIALISMO O BARBARIE!
València, 16 de abril de 2020

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en València

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *