Sobre l’invitació al PCOC per part del Consolat de Cuba

cuba
 
El PCOC va ser convidat per part del consolat cubà per participar en una reunió “d’amics de la revolució”, que es va realitzar el passat 30 de Maig. Els integrants del consolat cubà van fer una exposició sobre l’actualitat cubana i es van parlar dels objectius o projectes que tenen de cara al futur, tant a Barcelona amb el consolat com a l’illa del carib. Després de la seva exposició va haver-hi una ronda de preguntes, per fer una reunió mes col·loquial i amena, on aquí es va parlar del agreujament del bloqueig econòmic per part de l’imperialisme i sobre la preocupació sobre els últims esdeveniments que poden capgirar Cuba cap a un viratge al capitalisme; perquè ja no son cap sorpresa els canvis econòmics apareguts a l’illa en els últims anys, també tenim per desgracia les experiències contrarevolucionàries del passat segle per fer tornar el capitalisme on les revolucions obreres i populars van triomfar en el segle passat. 

Per evitar que l’enemic de classe guanyi no tenim cap altra remei que estendre els nostres llaços de cooperació amb Cuba, aprenent de les experiències passades i presents per no tornar a cometre errors en el nostre moment històric, on el socialisme es més urgent i viable que en el passat, això l’enemic ho sap i no descansarà de donar-nos batalla a la lluita de classes, per tant els i les comunistes tenim que portar aquesta batalla ideològica a tots els camps, tenim una missió històrica, i es enderrocar aquest sistema socioeconòmic que cada dia que passa cobra menys sentit. 

Per aquest motiu el Partit Comunista Obrer Català proposa reforçar els llaços d’amistat amb Cubà, potenciar la solidaritat i el treball als casals d’amistat amb Cuba ja creats a Catalunya, organitzant jornades informatives i totes les feines que es decideixin. En aquests temps hem de estar a l’altura de les condicions que se’ns imposen per part dels nostres enemics, per tant hem de recuperar l’herència de l’internacionalisme proletari de Fidel Castro i D’Ernesto Guevara, posar-la en practica, on l’historia ens brinda l’oportunitat de ser els dignes hereus de l’ultima lluita contra l’imperialisme.

 

CONTRA L’IMPERIALISME, INTERNACIONALISME PROLETARI!

 

Sobre la invitación al PCOC por parte del consulado de Cuba


El PCOC fue invitado por parte del consulado cubano para participar en una reunión “de amigos de la revolución”, que se realizó el pasado 30 de mayo. Los integrantes del consulado cubano hicieron una exposición sobre la actualidad cubana y se habló de los objetivos o proyectos que tienen de cara al futuro, tanto en Barcelona con el consulado como en la isla del Caribe. Después de su exposición hubo una ronda de preguntas, para hacer una reunión más coloquial y amena, donde se habló de la agravación del bloqueo económico por parte del imperialismo y sobre la preocupación sobre los últimos acontecimientos que pueden cambiar el destino de Cuba, hacia un retorno al capitalismo; porque ya no son ninguna sorpresa los cambios económicos aparecidos en la isla en los últimos años. Tenemos también por desgracia las experiencias contrarrevolucionarias del pasado siglo, dando marcha atrás hacia el capitalismo en aquellos lugares donde las revoluciones obreras y populares habían triunfado. 

Para evitar que el enemigo de clase gane no tenemos otro remedio que extender nuestros lazos de cooperación con Cuba, aprendiendo de las experiencias pasadas y presentes para no volver a cometer errores en nuestro momento histórico, donde el socialismo es más urgente y viable que en el pasado. Esto nuestro enemigo lo sabe y sin descanso nos someterá a una ardua batalla en la lucha de clases, por lo tanto, los y las comunistas tenemos que llevar esta batalla ideológica a todos los terrenos. Tenemos una misión histórica, y es destruir este sistema socioeconómico que cada día que pasa pierde más sentido. 

Por este motivo el Partit Comunista Obrer de Catalunya propone reforzar los lazos de amistad con Cuba, potenciar la solidaridad, el trabajo en los casales de amistad con el pueblo cubano ya creados en Cataluña, organizando jornadas informativas y todos los trabajos que se decidan. En estos tiempos tenemos que estar a la altura de las condiciones que nos imponen nuestros enemigos, recuperando la herencia del internacionalismo proletario de Fidel Castro y Ernesto Guevara, y llevarla a la práctica, donde la historia nos brinda la oportunidad de ser los dignos herederos de la última lucha contra el imperialismo.

 

CONTRA EL IMPERIALISMO, ¡INTERNACIONALISMO PROLETARIO!Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *