Solidaritat amb les 9 detingudes i detinguts al Vallés

detenidos
 
Cap notícia sobre detencions i registres a Catalunya sorprèn ja. Les operacions de l’Estat en contra dels independentistes s’ha normalitzat i assumit com una cosa natural i que hem d’acatar.

Avui la força repressiva ha anat a parar al cinturó del Vallès. Per ordre del jutge Manuel García-Castelló, del jutjat número 6 de l’Audiència Nacional, 500 agents de la Guàrdia Civil han dut a terme 10 registres entre Sabadell, el Mollet del Vallès i Sant Fost de Campsentelles. L’operació s’ha saldat amb 9 persones detingudes «investigats per delictes de terrorisme que podrien vincular-se amb altres delictes de rebel·lió i sedició». Aquestes declaracions dutes a terme per fonts de l’operació, deixen entreveure les clares intencions de vincular als 12 presos polítics, que es troben a l’espera d’una sentència del Tribunal Suprem precisament per rebel·lió i sedició, amb grups que puguin semblar violents. Així podrien trobar una excusa per a donar sentit a una sentència de rebel·lió. La pròpia Audiència Nacional ha informat que els detinguts d’avui són integrants dels CDR, els quals hauran de declarar en aquesta audiència en els propers dies.

Segons el Ministeri d’Interior l’objectiu de l’operació era confiscar proves per a demostrar que s’estan preparant accions violentes. La Guàrdia Civil s’ha emportat material segons ells mateixos «considerats precursors per a la confecció de material explosiu, susceptible (a l’espera de confirmació pels especialistes) de ser utilitzats en la fabricació d’artefactes». També s’han endut documentació i material informàtic. En un comunicat de la Guàrdia Civil es declara que «La investigació es troba sota secret de sumari i l’operació continua oberta, no descartant-se la pràctica de noves detencions.»

La imprecisió de l’informe i el fet que un dels llocs registrats sigui la seu d’un grup dedicat a la tradicional festivitat pirotècnica Correfoc, demostren la innocuïtat del material que han trobat i que qualsevol podria tenir a casa o en una seu d’un grup festiu pirotècnic. És a dir no busquen material explosiu, busquen una excusa per a acusar de terrorisme a organitzacions que no ho són ni planegen tal pràctica. Cosa que ens recorda a un altre muntatge policial com el que va sofrir Alfon al qual se’l va acusar de tinença de material explosiu o al de grups anarquistes, quan en realitat no van trobar res fora de lloc ni substancialment perillós.

Sumant a aquest acte de persecució política, fa uns dies el cos de Mossos d’Esquadra presentava nou material antiavalot en vigília de les mobilitzacions convocades per a quan es doni a conèixer la sentència del procés. La presència del gas pebre en aquest material va formar una polèmica que ha portat a la destitució de la directora de Comunicació del Departament d’Interior, Joana Vallès. No obstant això, ningú assegura que no es farà ús del material en les successives manifestacions.

Així doncs, cal esperar una sentència al procés altament punitiva cap als polítics empresonats, acompanyada d’una sèrie d’accions per part d’organitzacions independentistes que condueixi a una nova ona de reacció i repressió de l’Estat així com una reactivació dels CDR.

Si alguna cosa sembla evident és que aquestes operacions repressives estan lluny de voler evitar la violència. Per contra tenen una clara intenció de que es produeixi un acte obertament violent per part dels CDR per a poder prohibir i desarticular el moviment d’una vegada per sempre. I és que fins avui no han pogut trobar cap acte mínimament violent en les successives mobilitzacions d’aquests grups, composts per persones frustrades amb l’Estat al que sempre han qualificat com a «democràtic» i al qual ja no poden atribuir-li tal caràcter. El que digui veure un indici de violència a penjar llaços grocs, obrir peatges o tallar carreteres o és un mentider o un ignorant del que han estat els moviments de drets civils.

Ara mateix no tenim res que demostrar-li a l’Estat feixista Espanyol que perseguirà, no qualsevol signe de violència, sinó qualsevol signe de frustració que s’organitza. Fem el que fem ells ens perseguiran i ens diran terroristes, siguem pacífics o no. Tampoc hem de demostrar-li res als burgesos catalans que han escapçat i abandonat un projecte polític recolzat per milions de persones que van ser capaces de defensar un referèndum arriscant la seva pròpia integritat física. Tampoc cal esperar cap mena de reconeixement per part de les burgesies de la resta d’Europa, que ja no és que siguin socis de les nostres, sinó que operen ja explotant-nos als treballadors de l’estat espanyol com qualsevol altra burgesia pròpia més sense cap restricció.

Atacant als CDR la maquinària repressiva estatal ens mostra quin és el seu major temor i el camí que hem de seguir. Aquests comitès d’auto-organització popular no només són la resposta i la veritable esperança per al moviment independentista sinó que demostren que l’única forma de detenir les agressions de l’estat i contrarestar-les és la unitat. No només la unitat dels independentistes, ni dels catalans, sinó la unitat de totes les obreres i tots els obrers del món allà on el capitalisme gaudeixi de vida.

És per això que des del PCOC ens solidaritzem amb els detinguts independentistes del Vallés Oriental i cridem a participar en les diferents manifestacions i protestes que es duran a terme en suport a aquestes companyes i companys.

També cridem a la més que urgent i necessària unitat popular, a la confluència de totes les lluites en el Front Únic del Poble (FUP) que sigui l’òrgan del veritable canvi, l’alternativa dels treballadors al sistema que ens explota i ens persegueix si ens atrevim a desafiar-lo.

 

Per la llibertat de tots els presos polítics!
Per la unitat popular!

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de CatalunyaConvocatòries:

19h Pl Doctor Robert, Sabadell
19h Francesc Layret, Cerdanyola del Vallès
19h Ajuntament Mollet del Vallès
19h Ajuntament LaGarriga
19h Plaça de l’Ajuntament, Ripoll
19h Plaça de la Vila, Badalona
19h Ajuntament La Selva del Camp
19h Plaça de la Vila, Santa Coloma de Gramenet
19:30 Plaça Major, Vic
19:45 Plaça de la Pagesia, Esparraguera
20h Ajuntament Santa Perpètua de Mogoda
20h Ajuntament d’Igualada
20h Plaça del Vi, Girona
20h Plaça de la Vila, Sant Celoni
20h Plaça de la Vila, Vilanova i la Geltrú
20h Ajuntament de Cardedeu
20h Cal Pere Vell, Begues
20h Plaça de l’Església, Castelldefels
20h Plaça de l’Ajuntament, Puigcerdà
20h Plaça Paeria, Lleida
20h Ajuntament de Mataró
20h Plaça de la Vila, Molins de Rei
20h Plaça Nova, Palafrugell
20h Plaça Prim, Reus
20h Ajuntament de Blanes
20h Ajuntament de Malgrat de Mar
20:30h Centre Penitenciari Puig de les Basses
20:30h Travessera de Gràcia, Barcelona
20:45 Plaça Alfons, Tortosa
Demà 19h Ajuntament (Sant Fost de Campsentelles)


Solidaridad con los 9 detenidos en el VallésNinguna noticia sobre detenciones y registros en Cataluña sorprende ya. Las operaciones del Estado en contra de los independentistas se han normalizado y asumido como algo natural y que debemos acatar.

Hoy la fuerza represiva ha ido a parar al cinturón del Vallés. Por orden del juez Manuel García-Castellón, del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, 500 agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo 10 registros entre Sabadell, el Mollet del Vallès i Sant Fost de Campsentelles. La operación se ha saldado con 9 personas detenidas «investigados por delitos de terrorismo que podrían vincularse con otros delitos de rebelión y sedición». Estas declaraciones llevadas a cabo por fuentes de la operación, dejan entrever las claras intenciones de vincular a los 12 presos políticos, que se encuentran a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo precisamente por rebelión y sedición, con grupos que puedan parecer violentos. Así podrían encontrar una excusa para dar sentido a una sentencia de rebelión. La propia Audiencia Nacional ha informado de que los detenidos de hoy son integrantes de los CDR, los cuales tendrán que declarar en dicha audiencia en los próximos días.

Según el Ministerio de Interior el objetivo de la operación era incautar pruebas para demostrar que se están preparando acciones violentas. La Guardia Civil se ha llevado material según ellos mismos «considerados precursores para la confección de material explosivo, susceptible (a la espera de confirmación por los especialistas) de ser utilizados en la fabricación de artefactos». También se han llevado documentación y material informático. En un comunicado de la Guardia Civil se declara que «La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y la operación sigue abierta, no descartándose la práctica de nuevas detenciones.»

La imprecisión del informe y el hecho de que uno de los lugares registrados sea la sede de un grupo dedicado a la tradicional festividad pirotécnica Correfoc, demuestran la inocuidad del material que han encontrado y que cualquiera podría tener en casa o en una sede de un grupo festivo pirotécnico. Es decir, no buscan material explosivo, buscan una excusa para acusar de terrorismo a organizaciones que no lo son ni planean tal práctica. Algo que nos recuerda a otro montaje policial como el que sufrió Alfon al que se le acusó de tenencia de material explosivo o al de grupos anarquistas, cuando en realidad no encontraron nada fuera de lugar ni sustancialmente peligroso.

Sumando a este acto de persecución política, hace unos días el cuerpo de Mossos d’Esquadra presentaba nuevo material antidisturbios en vísperas de las movilizaciones convocadas para cuando se diera a conocer la sentencia del procés. La presencia del gas pimienta en dicho material formó una polémica que ha llevado a la destitución de la directora de Comunicación del Departamento de Interior, Joana Vallès. Sin embargo, nadie asegura que no se hará uso del material en las sucesivas manifestaciones.

Así pues, cabe esperar una sentencia del procés altamente punitiva hacia los políticos encarcelados, acompañada de una serie de acciones por parte de organizaciones independentistas que conduzca a una nueva ola de reacción y represión del Estado así como una reactivación de los CDR.

Si algo es evidente es que estas operaciones represivas están lejos de querer evitar la violencia. Al contrario, tienen una clara intención de que se produzca un acto abiertamente violento por parte de los CDR para poder prohibir y desarticular el movimiento de una vez por todas. Y es que hasta la fecha no han podido encontrar ningún acto mínimamente violento en las sucesivas movilizaciones de estos grupos, compuestos por personas frustradas con el Estado al que siempre han calificado como «democrático» y al que ya no pueden atribuirle tal carácter. El que diga ver un atisbo de violencia en colgar lazos amarillos, abrir peajes o cortar carreteras o es un mentiroso o un ignorante de lo que han sido los movimientos de derechos civiles.

Ahora mismo no tenemos nada que demostrarle al Estado fascista español que perseguirá, no cualquier signo de violencia, sino cualquier signo de frustración que se organiza. Hagamos lo que hagamos ellos nos perseguirán y nos llamarán terroristas, seamos pacíficos o no. Tampoco tenemos que demostrarle nada a los burgueses catalanes que han descabezado y abandonado un proyecto político aupado por millones de personas que fueron capaces de defender un referéndum arriesgando su propia integridad física. Tampoco cabe esperar ningún tipo de reconocimiento por parte de las burguesías del resto de Europa, que ya no es que sean socios de las nuestras, sino que operan ya explotándonos a los trabajadores del estado español como cualquier otra burguesía propia más sin ninguna restricción.

Atacando a los CDR la maquinaria represiva estatal nos muestra cuál es su mayor temor y el camino que debemos seguir. Dichos comités de auto-organización popular no solo son la respuesta y la verdadera esperanza para el movimiento independentista, sino que demuestran que la única forma de detener las agresiones del estado y contrarrestarlas es la unidad. No solo la unidad de los independentistas, ni de los catalanes, sino la unidad de todas las obreras y todos los obreros del mundo allá donde el capitalismo goce de vida.

Es por ello que desde el PCOC nos solidarizamos con los detenidos independentistas del Vallés Oriental y llamamos a participar en las diferentes manifestaciones y protestas que se llevarán a cabo en apoyo a estas compañeras y compañeros.

También llamamos a la más que urgente y necesaria unidad popular, a la confluencia de todas las luchas en el Frente Único del Pueblo (FUP) que sea el órgano del verdadero cambio, la alternativa de los trabajadores al sistema que nos explota y nos persigue si nos atrevemos a desafiarlo.

 

¡Por la libertad de todos los presos políticos!
¡Por la unidad popular!

Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *