As institucións do ensino sen careta (Las instituciones educativas sin careta)

O pasado 2 de Febreiro pudimos comprobar como, unha vez máis, as institucións universitarias, que non son máis que unha extensión do Estado burgués, galardoan sen ningún tipo de repudio a personaxes que non fan máis que precarizar a vida dos traballadores en tódolos seus ámbitos. Neste caso, otorgouse a Insignia de Ouro da Universidade de Santiago de Compostela a nada máis e nada menos que ó ex-director xeral do Banco Santander e vicepresidente de Universia (tamén pertencente ó Grupo Santander) José Antonio Villasante. Esta entidade creditica non só e responsable da precarización do Ensino en Santiago de Compostela, senon tamén no resto do territorio galego e do Estado español, onde as universidades cédenlle os seus espazos onde realizan prácticas como a apertura dunha conta bancaria e o adianto da beca do Ministerio de Educación y Cultura, para despois delvolvela con intereses.

Vemos tamén que a complicidade do Reitor Juan Viaño para ligar o sector público coa empresa privada segue intacta, como xa demostrou nas súas últimas declaracións onde afirma que o prioritario da USC é pagar a débeda [1], para o cal xa se adiantou coa venda do Hospital Xeral fai dous anos [2], ou inclusive antes, sendo promotor de estruturas pantalla para unir contratos do sector privado coa investigación pública, como é o ITMATI, que actualmente ten convenios con empresas de renome como Repsol.

A constante privatización do ensino non fai máis que priorizar os beneficios económicos sobre o demais, dando como resultado unha preparación insuficiente prácticas non remuneradas en empresas ou métodos docentes completamente mecanizados onde non se aprende máis que a memorizar e recitar.
Esta é outra evidencia de que os estudantes fillos de obreiros, que cada vez teñen un acceso máis limitado ós estudos superiores e profesionais debido ás taxas, precisan de se organizaren para frear todos estes crimes que atentan contra un dereito tan básico como é a educación. Este movemento non debe ser máis que outro engranaxe a unir co resto das loitas obreiras dirixidas a alcanzar o socialismo a través dun Frente Único do Pobo no que a nosa clase se poida fortalecer para loitar contra a codicia da burguesía que só alcanza a ver os beneficios a través do sangue dos proletarios.

POLA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA E DE CALIDADE!

POLA VICTORIA DA CLASE OBREIRA!

POLO SOCIALISMO!

El pasado 2 de Febrero pudimos comprobar cómo, una vez más, las instituciones universitarias, que no son más que una extensión del Estado burgués, galardonan sin ningún tipo de repudio a personajes que no hacen más que precarizar la vida de los trabajadores en todos sus ámbitos. En este caso, se le otorgóla Insignia de Ourgo da Universidade de Santiago de Comspostela a nada más y nada menos que al ex-director del Banco Santander y vicepresidente de Universia (que también pertenece al Grupo Santander) José Antonio Villasante. Esta entidad crediticia no sólo es responsable de la precacización de la Educación en Santiago de Compostela, sino también en el resto del territorio gallego y el Estado español, donde las universidades le ceden sus espacios donde realizan prácticas como la apertura de una cuenta bancaria y el adelanto de la beca del Ministerio de Educación y Cultura para después devolverla con intereses.

Vemos también que la complicidad del Rector Juan Viaño para unir el sector público con la empresa privada sigue intacta, como ya se demostró por sus últimas declaraciones donde afirma que lo prioritario de la USC es pagar la deuda [1], para ló cual ya se adelantó con la venta del Hospital Xera hace dos años [2], o incluso antes, siendo promotor de estructuras pantalla para unir contratos del sector privado con la investigación pública, como es el ITMATI, que actualmente tiene convenios con empresas de renombre como Repsol.

La constante privatización de la enseñanza no hace más que priorizar los beneficios económicos sobre lo demás, dando como resultado una preparación insuficiente, prácticas no remuneradas en empresas o métodos docentes completamente mecanizados donde no se aprende más que a memorizar y recitar.

Esta es otra evidencia de que los estudiantes hijos de obreros, que cada vez tienen un acceso más limitado a los estudios superiores y profesionales debido a las tasas, necesitan organizarse para frenar todos estos crímenes que atentan contra un derecho tan básico como es la educación. Este movimiento no debe ser más que otro engranaje a unir con el resto de las luchas obreras dirigidas a alcanzar el socialismo a través de un Frente Único del Pueblo en el que nuestra clase se pueda fortalecer para luchar contra la codicia de la burguesía que sólo alcanza a ver los beneficios a través de la sangre de los proletarios.

¡POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD!

¡POR LA VICTORIA DE LA CLASE OBRERA!

¡POR EL SOCIALISMO!

PCOE GALIZA

Referencias:

[1] https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2018/01/30/viano-basa-futuro-usc-consolide-situacion-financiera/0003_201801S30C6997.htm

[2] http://www.pcoe.net/actualidad1/actualidad-nacional/769-la-privatizacion-del-hospital-xeral-de-galeras-por-el-ayuntamiento-del-cambio-de-compostela-abert

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *