En contra de un nou Holocaust, Internacionalisme proletari

Israel
 
L’estat feixista d’Israel pretén reprendre els seus plans criminals contra el poble palestí. Els enfrontaments iniciats pel règim sionista d’Israel es van produir després que l’exèrcit d’ocupació assassinaà quatre palestins: dos en un atac aeri al sud de Gaza i dos durant la “Gran Marxa del retorn”. Aquestes mesures dutes a terme pel règim sionista són les més violentes des de la passada agressió al juliol de l’any 2014. Des del dissabte 27 d’abril passat ja han perdut la vida 25 palestins, entre ells trobem dues dones embarassades i una bebè de 14 mesos. També existeixen aproximadament 200 ferits com a resultat dels atacs aeris a l’enclavament costaner. 

Els moviments de la Resistència palestina van respondre a aquests assassinats llançant coets contra els territoris ocupats per Israel, on aquesta vegada van morir quatre colons israelians pels atacs en defensa pròpia de la part palestina; aquests atacs són l’única forma de defensa d’un poble i resulten anecdòtics en comparació amb els atacs del regim d’Israel, que compta amb un poder bèl·lic que es capaç de les barbaries mes inhumanes en tota l’historia del capitalisme. 

Malgrat els advertiments i condemnes per part de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), el primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu, va ordenar a l’exèrcit continuar els “atacs massius” en un esforç per intensificar la repressió contra els palestins. 

Finalment s’ha arribat a una treva després que el règim llancés multitud d’atacs contra població civil a la Franja de Gaza. Grups palestins, incloent-hi el Moviment de Resistència Islàmica de Palestina (HAMAS) i la Jihad Islàmica Palestina, en conjunt amb el règim israelià han arribat a dita treva, elaborada per Egipte, a partir de les 4.30 hora local d’aquest dilluns 6 de Maig (1.30 GMT). 

Des del Partit Comunista Obrer de Catalunya denunciem la complicitat de l’Estat espanyol amb el sionisme i els seus delictes, on no és res nou que tant el govern com la premsa silenciïn aquest atac i, en cas de que es parli del tema als mitjans sempre es ven a la part Palestina com la culpable dels atacs d’Israel. L’ambaixada d’Espanya a Tel Aviv va publicar en el seu compte oficial de Twitter un missatge condemnant els atacs de la part palestina i que estàn «seguint amb preocupació la situació que s’està generant a Gaza». Al mateix missatge van indicar que «disparar de forma indiscriminada contra civils és inacceptable” i que “més de 150 coets han estat disparats des de Gaza avui». Per part seva, l’Unió Europea va publicar un missatge en hebreu al qual van dir de forma explícita que «els trets de coets des de Gaza cap a Israel han de cessar immediatament». 

Veiem, doncs, que tant a l’Estat espanyol com a l’Unió Europea només es preocupen del pobles o països quan hi ha interessos econòmics en joc, com és el cas, per exemple, del cop d’estat que pretenen dur a terme a Veneçuela. Nosaltres, els comunistes, advoquem per la llibertat, per l’internacionalisme proletari i la defensa dels pobles, per això mateix estem amb el poble palestí en la seva lluita per l’alliberament del jou de l’Estat sionista d’Israel. Tals aspiracions només es podran aconseguir amb una lluita heroica contra el sionisme i el seu sistema capitalista, però hem de recordar també que no solament els palestins o àrabs han de tenir la seva voluntat d’acabar amb els feixistes israelians, l’internacionalisme proletari demostra que la lluita de Palestina és la nostra lluita.

 

PER LA LLIBERTAT DELS POBLES! 
VISCA L’INTERNACIONALISME PROLEARI! 

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 


En contra de un nuevo Holocausto, Internacionalismo proletario

 

El estado fascista de Israel pretende reanudar sus planes criminales contra el pueblo palestino. Los enfrentamientos iniciados por el régimen sionista de Israel se produjeron después de que el ejército de ocupación asesinara a cuatro palestinos: dos en un ataque aéreo en el sur de Gaza y dos durante la “Gran Marcha del retorno». Estas medidas empleadas por el régimen sionista son las más violentas desde la agresión cometida el pasado julio del año 2014. Desde el pasado sábado 27 de abril ya han perdido la vida 25 palestinos, entre ellos, dos mujeres embarazadas y una bebé de 14 meses. También existen casi 200 heridos como resultado de los ataques aéreos en el enclave costero. 

Los movimientos de la Resistencia palestina, a su vez, respondieron a dichos asesinatos lanzando cohetes contra los territorios ocupados por Israel, donde esta vez murieron cuatro colonos israelíes por los ataques en defensa propia de la parte palestina; dichos ataques son la única forma de defensa de un pueblo y resultan anecdóticos en comparación con los ataques israelís, que posee un poder bélico capaz de las barbaridades más inhumanas en toda la historia del capitalismo. 

Pese a las advertencias y condenas por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército continuar los “ataques masivos” en un esfuerzo por intensificar la represión contra los palestinos. 

Finalmente se ha llegado a una tregua después de que el régimen lanzara multitud de ataques contra población civil en la Franja de Gaza. Grupos palestinos, incluidos el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y la Yihad Islámica Palestina, en conjunto con el régimen israelí, han llegado a dicha tregua, elaborada por Egipto, donde a partir de las 4:30 hora local del pasado lunes 6 de mayo (1:30 GMT) se debería hacer efectiva. 

Desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya denunciamos la complicidad del Estado español con el sionismo y sus delitos, donde no es nada nuevo que tanto el gobierno como la prensa silencien dicho ataque y, en el caso de que se hable del tema en los medios, se vende a la parte Palestina como la culpable de los ataques de Israel. La embajada de España en Tel Aviv publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje condenando los ataques de la parte palestina e indicando que están «siguiendo con preocupación la situación que se está generando en Gaza». En el mismo mensaje indicaron que «disparar de forma indiscriminada contra civiles es inaceptable» y que “más de 150 cohetes han sido disparados desde Gaza hoy». Por su parte, la Unión Europea publicó un mensaje en hebreo en el que se dijo de forma explícita que «el disparo de cohetes desde Gaza hacia Israel debe cesar inmediatamente». 

Vemos, pues, que tanto el Estado español como la Unión Europea solamente se preocupan de pueblos o países cuando hay intereses económicos en juego, como es el caso, por ejemplo, del golpe de estado que pretenden dar en Venezuela. Nosotros, los comunistas, abogamos por la libertad, por el internacionalismo proletario y defensa de los pueblos, por eso mismo estamos con el pueblo palestino en su lucha por la liberación del yugo del Estado sionista de Israel. Tales aspiraciones solo se podrán conseguir con una lucha heroica contra el sionismo y su sistema capitalista, pero hemos de recordar también que no solamente los palestinos o árabes han de tener su voluntad en acabar con los fascistas israelís, el internacionalismo proletario demuestra que la lucha de Palestina es nuestra lucha.

 

¡POR LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS! 
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLEARIO! 

Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *