Espainiako Langile Alderdi Komunista

Euskadi
 
Euskadiko herriarentzat:

2019ko abuztuaren 17an eratuta geratu zen Bilbon Euskadiko Batzorde Nazionala produkzio modu kapitalista den sistema basatiaren aurkako liberazioaren germen gisa, langileekin kalean milaka etxebizitzak huts dauden bitartean, euren buruak lanagatik hiltzen ari diren ikasleekin haien ikasketak ordaintzen saiatzeko; kataluniar, euskal, edo galiziar bezalako nazioei autodeterminazio eskubidea konpontzeko gai ez den Estatu batekin.

Sozialdemokrazia itxuran “aldaketa” aldarrikatzen dutenek, estatu faxistari leiala, ez dute hatz bat mugitu industria eraispenaren ondorioak, langabezia eta pobrezia itxuran, hainbeste sufritu duen euskal proletariotzaren bizitza hobetzeko. Garapen maximoaren gaur egungo testuinguruan, estatuko kapitalismo monopolista, lanaren sozializazioa historiako aurreko edozein alditan baino handiagoa da. Era berean, sistema honetan sortutako aberastasun guztia, txikitik konpainia handira, lanaren emaitza da; hala ere, maila nagusiko soldatakoarengainako bekadunetik, langile guztiak enpresaburuen uztarriaren azpian gaude, produkzio-bideen jabe izanik, ez dute ezer ekoizten, baina guk ekoizten dugunaren zati bat egokitzen dute. Hau da, proletarioek ez ditugu kapitalistak behar.

Hori dela eta, klase etsaia, hau da, proletargoa basatiki ustiatzen duen burgesiak, garaitzeko gai den herri guztiaren fronte komuna bilatzen duen alderdia jaio da Euskadin. Gure indarrak batu ditzagun mina eta zoritxarrak justifikatzen eta sortzen dituen sistema zapaltzaile honen aurka. Komunismoak bakarrik ekarriko du benetako aldaketa.

 

Proletariotzagatik, marxismo-leninismoagatik

ELAK-ren Euskadiko Batzorde Nazionala

Constitución de Partido Comunista Obrero Español en Euskadi

 

Al pueblo de Euskadi:

El 17 de agosto de 2019 quedó constituido en Bilbao el Comité Nacional de Euskadi como germen de la liberación contra el salvaje sistema que es el modo de producción capitalista, con proletarios en la calle mientras existen miles de pisos vacíos, con estudiantes matándose a trabajar para intentar pagar sus estudios, con un Estado incapaz de solucionar el derecho de la autodeterminación de las naciones catalana, vasca o gallega.

Aquellos que proclaman ‘el cambio’ en forma de socialdemocracia, fiel al estado fascista, no han movido un dedo por mejorar la vida del proletariado vasco que tanto ha sufrido las consecuencias del desmantelamiento de la industria en forma de paro y pobreza. En el contexto actual de máximo desarrollo, el capitalismo monopolista de estado, la socialización del trabajo es mayor que en cualquier período anterior de la historia. A su vez, toda la riqueza generada en este sistema, desde la pequeña hasta la gran empresa, es fruto del trabajo; sin embargo, desde el becario hasta el asalariado de mayor rango, todos los trabajadores estamos bajo el yugo de los empresarios que, siendo los dueños de los medios de producción no producen absolutamente nada, pero se apropian de una parte de lo que producimos los trabajadores. Es decir, los proletarios no necesitamos a los capitalistas.

Es por esto que nace en Euskadi un partido que busca un frente común de todo el pueblo capaz de derrotar al enemigo de clase de los trabajadores, esto es, la burguesía que explota salvajemente al proletariado. Aunemos nuestras fuerzas contra este sistema opresor que justifica y provoca el dolor y la miseria. Sólo el comunismo traerá un cambio real.

 

Por el proletariado, por el marxismo-leninismo

Comité Nacional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Euskadi

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *